پروژه ها

۱          کارخانه خوراک دام دامغان دامیار

جناب آقایان مصطفوی و عرب پوریان  طراحی، ساخت، راه اندازی، بهینه سازی و تجهیز به سیستم پلتینگ خط تولید خوراک دام به صورت پلت

با ظرفیت ۷ تن بر ساعت

            در حال بهره برداری           سمنان

  دامغان  خط الحاقی           ۱۳۸۵

۲          کارخانه خوراک دام گلناز جناب آقای مهندس پرویز منوچهری           طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۷ تن بر ساعت

            در حال بهره برداری           مازندران

ساری     کلید در دست         ۱۳۸۶

۳          کارخانه خوراک دام دراش جناب آقای محمد رضا زکائی     طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام به صورت مش

 با ظرفیت ۵ تن بر ساعت

            در حال بهره برداری           لرستان

  الشتر    کلید در دست         ۱۳۸۶

۴          کارخانه خوراک دام و طیور خرم آباد جناب آقای اسداللهی   طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام و طیور به صورت مش

 با ظرفیت ۷ تن بر ساعت

            در حال بهره برداری           لرستان

  الشتر    کلید در دست         ۱۳۸۷

۵          کارخانه خوراک دام شرکت تعاونی پرمامهر ۳۴خرم آباد جناب آقای مهندس اسماعیلی      طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۷ تن بر ساعت     در حال بهره برداری           لرستان

خرم آباد  کلید در دست         ۱۳۸۷

۶          کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان گوهر دانه طبرستان

جناب آقای مهندس علیپور     طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام و طیور به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۷ تن بر ساعت

            در حال بهره برداری           مازندران

آمل        کلید در دست         ۱۳۸۷

۷          کارخانه خوراک دام پاک دشت جناب آقای مهندس شاهپور والی خانی

            طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام و طیور به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۷ تن بر ساعت

            در حال بهره برداری           لرستان

 خرم آباد کلید در دست         ۱۳۸۷

۸          کارخانه کشت و  دام قیام اصفهان

جناب آقای مهندس اسدی       طراحی، ساخت، راه اندازی، بهینه سازی و تجهیز به سیستم پلتینگ فرانسوی خط تولید خوراک دام به صورت پلت

 با ظرفیت ۱۰ الی ۱۲ تن بر ساعت     در حال بهره برداری           اصفهان

اصفهان   خط الحاقی           ۱۳۸۸

۹          کارخانه خوراک دام و طیور جناب آقای میرزایی  طراحی، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام و طیور به صورت مش

با ظرفیت ۵ تن بر ساعت     در حال بهره برداری           لرستان

 الشتر     کلید در دست         ۱۳۸۸

۱۰        کارخانه خوراک طیور و آبزیان آوید

جناب آقای مهندس  محمود ابراهیمی     طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید  تجهیزات خوراک طیورو آبزیان به صورت پلت و اکسترودور

با مجموع ظرفیت ۸ الی۱۰ تن بر ساعت           در حال بهره برداری           مازندران

 قائم شهر کلید در دست         ۱۳۸۹

۱۱        کارخانه  افشره سازان  باقران

جناب آقای دکتر حسن بنی اقبال          مشاوره و مدیریت پیمان  جهت نصب و راه اندازی خط تولید کنسانتره میوه

 ( انار ، انگور، سیب )

با ظرفیت ۷۲۰۰ تن در سال  در حال بهره برداری           خراسان جنوبی

 فردوس   تجهیزات الحاقی     ۱۳۸۹

۱۲        کارخانه خوراک دام  سورینا دام پارس   طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام با صورت مش و پلت

با ظرفیت ۵ الی ۷ تن بر ساعت          در حال بهره برداری           یزد

 ابرکوه    کلید در دست         ۱۳۹۰

۱۳        کارخانه خوراک طیور آفتاب آمل

جناب آقای مهندس وحدت      طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید خوراک طیور به صورت مش و پلت

با مجموع ظرفیت ۱۴ الی ۱۵ تن بر ساعت        در حال اجرا         آمل

 مازندران کلید در دست         ۱۳۹۰

۱۴        کارخانه خوراک طیور ناموران صنعت توس  جناب آقای عسکری فر  طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید خوراک طیور به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۵ الی ۷ تن بر ساعت

            در حال بهره برداری           خراسان رضوی

 چناران   کلید در دست         ۱۳۹۱

۱۵        طرف قرارداد جناب آقای موحد به نمایندگی از تجار کشور ونزوئلا    طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط کامل تولید خوراک طیور به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۲ تن بر ساعت     در حال بهره برداری           آمریکای جنوبی کشور ونزوئلا           کلید در دست         ۱۳۹۲

۱۶        کارخانه خوراک طیور مدبر کشت توس طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک شترمرغ به صورت مش

با ظرفیت ۳ تن بر ساعت

            در حال بهره برداری           خراسان رضوی

تایباد      کلید در دست         ۱۳۹۲

۱۷        کارخانه خوراک دام بهدانه خضری

جناب آقای مهندس رمضانی   طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام و طیور به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۱۰ تن بر ساعت   در حال بهره برداری           خراسان جنوبی

 خضری  کلید در دست         ۱۳۹۳

۱۸        کارخانه خوراک دام صبا

جناب آقای قلیلی     طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۴ تن بر ساعت     در حال بهره برداری           خراسان رضوی

فریمان    کلید در دست         ۱۳۹۳

۱۹        کارخانه خوراک دام و طیور آذردام سالم

جناب آقای حمیدی  طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام و طیور به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۴ تن بر ساعت     در حال بهره برداری           آذربایجان شرقی

عجب شیر            کلید در دست         ۱۳۹۳

۲۰        کارخانه خوارک طیور

جناب آقای احمدزاده طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط کامل تولید خوراک طیور به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۱۰ تن بر ساعت   در حال بهره برداری           خراسان رضوی

سبزوار   کلید در دست         ۱۳۹۳

۲۱        کارخانه مکمل سازی آفرین دانه

جناب آقای میرزایی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید مکمل وکنسانتره

 با ظرفیت ۳ تن بر ساعت

            در حال بهره برداری           اصفهان

شهرضا   کلید در دست         ۱۳۹۳

۲۲        کارخانه خوراک طیور قادری

جناب آقای قادری   طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط تولید خوراک طیور به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۱۰ تن بر ساعت   در حال اجرا         خراسان رضوی

تربت جام کلید در دست         ۱۳۹۳

۲۳        کارخانه خوراک شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد      طراحی ، ساخت، راه اندازی، بهینه سازی و تجهیز به سیستم پلتینگ فرانسوی خط تولید خوراک دام به صورت پلت

با ظرفیت ۷ تن بر ساعت     در حال  بهره برداری          یزد

یزد        خط الحاقی           ۱۳۹۴

۲۴        کارخانه خوراک طیور اشنوگستر

جناب آقای فقه حسن            طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک طیور به صورت پلت

با ظرفیت ۱۲ الی ۱۵ تن برساعت       در حال بهره برداری           آذربایجان غربی

اشنویه    کلید در دست         ۱۳۹۴

۲۵        کارخانه خوراک طیور

جناب آقای احمدی   طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک طیور به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۲ تن بر ساعت     در حال بهره برداری           عراق

اربیل      کلید در دست         ۱۳۹۴

۲۶        شرکت آریا دانه گلستان

جناب آقای مهندس ممشلو      طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی خط الحاقی تولید فول فت سویا

با ظرفیت ۳ تن بر ساعت     در حال بهره برداری           گلستان

  گرگان   خط الحاقی           ۱۳۹۴

۲۷        کارخانه خوراک آبزیان حکیم زاده

جناب آقای حکیم زاده           طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک آبزیان به صورت پلت و اکسترود

با مجموع ظرفیت ۴ الی ۵ تن بر ساعت            در حال اجرا         خوزستان

شوشتر    کلید در دست         ۱۳۹۴

۲۸        کارخانه تولید مکمل و کنسانتره خوراک پرداز هزاره نوین جناب آقای دکتر عباسی پور     طراحی، ساخت ، نصب وراه اندازی خط تولیدمکمل ویتامینه ، معدنی وکنسانتره

با ظرفیت ۷ الی ۱۰ تن برساعت         در حال اجرا         خراسان رضوی

مشهد      کلید در دست         ۱۳۹۴

۲۹        نهاده ها و فراورده های دامی کیمیای وحدت اسپادان جناب آقای فتاحی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک دام به صورت پلت

با ظرفیت ۱۲ الی ۱۵ تن برساعت       در حال اجرا         اصفهان

اصفهان   کلید در دست         ۱۳۹۴

۳۰        کارخانه تولید خوراک طیور جناب آقای احمد کاظم حمود     طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک طیور به صورت مش و پلت

با ظرفیت ۵ تن بر ساعت     در حال اجرا         عراق

شهر عَمّاره           کلید در دست         ۱۳۹۴

۳۱        کارخانه خوراک آبزیان جیره

جناب آقای قاسم پور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک آبزیان به صورت مجموع اکسترود و پلتبا ظرفیت ۵  تن بر ساعت            در حال اجرا         چهارمحال بختیاری

شهرکرد  کلید در دست         ۱۳۹۴

۳۲       کارخانه خوراک آبزیان مروارید چهارمحال

جناب آقای هوشنگ اسلامی   طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید خوراک آبزیان به صورت پلت

با ظرفیت ۲ تن بر ساعت     در حال بهره برداری           چهارمحال بختیاری

کوهرنگ کلید در دست         ۱۳۹۵

رفتن به نوارابزار