گواهینامه ها

۱۳۹۶-۱۱-۱۴

تصاویر

     
۱۳۹۶-۱۱-۱۴

کرامبلر

کرامبلر krambler   ماشین کراملر جهت تولید خوراک پری استارتر برای طیور و آبزیان مناسب می باشد. ماشین کراملر به کمک غلطک های تیغه دار گرانول […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۴

کاندیشنر

اهمیت کاندیشنر در فرآیندسازی خوراک دام و طیور بیشتر سیستم های پلت سازی از کاندیشنرهای اتمسفری (تحت فشار جو) استفاده می کنند.این کاندیشنرها سبب خردشدن و ترکیدن […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۴

کولر

کولر  
رفتن به نوارابزار